Prosveta

De opvoeding begint voor de geboorte

Collection Izvor

De opvoeding begint voor de geboorte
 

P0203NL

176 pag.

ISBN : 9080205141

9,60 € Add


 

Flip through

 Elk kind is een ziel waarop de moeder reeds tijdens de zwangerschap een gunstige invloed kan uitoefenen door harmonieuze gedachten en gevoelens en een evenwichtige levenswijze.
Deze magische invloed kunnen ouders daarna verder uitoefenen op het kind als ze zich bewust zijn van diens gevoeligheid voor de atmosfeer die zij rond zich scheppen. Tenslotte kunnen de ouders en opvoeders hun taak voortzetten door een levend voorbeeld te zijn voor hun kinderen.


I Eerst de ouders onderrichten
II De opvoeding begint voor de geboorte
III Een plan voor de toekomst van de mensheid
IV Zorg voor uw kinderen!
V Een nieuwe kijk op moederliefde
VI De magie van het woord
VII Laat een kind nooit inactief blijven
VIII Bereid de kinderen voor op hun leven als volwassene
IX Bewaar bij het kind de zin voor het wonderbare
X Liefde zonder zwakheid
XI Opvoeding en onderwijs"
  • De seksuele kracht of de gevleugelde draak
  • In naam van de duif: innerlijke vrede, wereldvrede
  • Het licht, de levende geest
  • Mystiek van man en vrouw; spirituele galvanoplastiek
  • De ware leer van Christus
  • Geheimen uit het boek van de natuur
  • Subtiele centra van de mens
  • Spiritueel leven – 115 gouden regels
  • De onzichtbare wereld
  • Een toekomst voor de jeugd