Prosveta

De zaden van het geluk

Collection Izvor

De zaden van het geluk
 

P0231NL

207 pag.

ISBN : 978-90-76916-31-6

9,60 € Add


 

Flip through

 ‘Het geluk is als een bal die je achterna loopt, maar op het moment dat je hem inhaalt, geef je hem een schop… om hem achterna te lopen! Want juist door dat rennen voel je je gestimuleerd; juist in dat streven, die geestdrift om het doel te bereiken, vind je het geluk.
Op het moment dat je erin slaagt te verkrijgen wat je verlangde, ben je natuurlijk gelukkig, maar onmiddellijk daarna voel je een leegte: je moet weer op zoek naar iets anders en je bent nooit voldaan. Wat kun je dan doen? Op zoek gaan naar wat het verst verwijderd en het meest onbereikbaar is: de volmaaktheid, de oneindigheid, de eeuwigheid en onderweg zul je al het overige vinden: kennis, rijkdom, kracht, liefde… Ja, je zult het krijgen zonder erom te vragen.’

Omraam Mikhaël Aïvanhov


1. Het geluk: een gave die je kunt ontwikkelen
2. Het geluk is niet het plezier
3. Het geluk ligt in het werk
4. De filosofie van de inspanning
5. Juist het licht maakt gelukkig
6. De zin van het leven
7. Vrede en geluk
8. Om gelukkig te zijn,leef!
9. Boven de omstandigheden uitstijgen
10. Gevoeligheid voor de goddelijke wereld ontwikkelen
11. Het land van Kanaän
12. De geest staat boven de wetten van het lot
13. Het geluk boven zoeken
14. Het geluk zoeken, God zoeken
15. Er is geen geluk voor de egoïsten
16. Geef zonder iets te verwachten
17. Heb lief zonder liefde terug te vragen
18. Over het nut van vijanden
19. De tuin der zielen en geesten
20. De eenwording in de hogere gebieden
21. Wij zijn de scheppers van onze toekomst  • De seksuele kracht of de gevleugelde draak
  • Het licht, de levende geest
  • Mystiek van man en vrouw; spirituele galvanoplastiek
  • Subtiele centra van de mens
  • De dierenriem, sleutel tot mens en universum
  • Ken uzelf - Elementen en structuren van het psychische leven
  • Artistieke en spirituele schepping
  • De macht van de gedachte
  • Harmonie en gezondheid
  • Spiritueel leven – 115 gouden regels